Catalog 2022 SERBIA

Iz godine u godinu vam predstavljamo širok asortiman „Saaten Union Romania“ proizvoda, koji su spremnida odgovore na sve izazove sa kojima se poljoprivredna gazdinstva susreću. Mi brinemo o vama i zajedno sa našim poljoprivrednicima se radujemo kada rezultati prevaziđu očekivanja. Genetika kompanije „Saaten Union Romania“ je nekoliko puta bila rangirana na vodećim mestima što se tiče rezultata, posebno tokom poslednjih poljoprivrednih godina koje su bile svedoci određenih vrućina i suše.

Poslovanje kompanije „Saaten Union Romania“ je fokusirano na 4 primarna smera razvoja, tj.: Poboljšanje, proizvodnja semena, dorada i prodaja. ASPEKT KVALITETA je dominantan u svim smerovima, bez koga razvoj kompanije nije moguć.
Što se tiče poboljšanja, kreiranje i uvođenje hibrida suncokreta sulfo tehnologije u našem portfoliju je omogućilo našoj kompaniji da poseduje hibride iz svih poznatih tehnologija. To je poljoprivrednicima omogućilo da uzgajaju hibride suncokreta iz portfolija kompanije „Saaten Union“ prema njihovoj željenoj tehnologiji.
Što se tiče proizvodnje semena, mi smo prešli rumunske granice i omogućavamo umnožavanje semena kako u zemljama EU, kao što su Italija, Španija, Francuska i Mađarska, tako i u zemljama koje nisu članice EU kao što su Ukrajina, Republika Moldavija, Srbija itd. Kompanija „Saaten Union Romania“ je cenjena širom sveta zbog kvaliteta pruženog materijala semena.
Što se tiče prerade, posedujemo 3 fabrike za doradu semena u Rumuniji, koje obezbeđuju oko 90% semena potrebnog za prodaju. Ovo se odnosi na pšenicu, ječam, tritikale, raž, soju, grašak, ovas, kukuruz i, na kraju, seme suncokreta.
Aktivnost prodaje kompanije je široko diversifikovana. Iako smo u prošlosti prodavali samo u Rumuniji, trenutno prodajemo razne vrste semena u preko 20 zemalja, kako u zemljama EU, tako i zemljama van EU. Mislimo na zemlje kao što su: Mađarska, Slovačka, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Rusija, Ukrajina, Moldavija, itd., zemlje u kojima je kompanija „Saaten Union Romania“ postala glavni dobavljač semena.
Nove sorte pružaju veći potencijal proizvodnje, otpornije su na bolesti i tolerantnije na toplotu i sušu. Novi hibrid kompanije „Saaten Union Romania“ za farmere uvek znači dodatne performanse i rezultate!


Descarca