Sorten-icon Cauta varietati

Arata varietatile
Contacte
Cataloage
Flyer Viterra
Catalog Cereale 2020
Catalog primăvară 2020
toate cataloagele

Serbia catalogue 2021

Godinama uspevamo da zajednički izgradimo temelj jedne uspešne poljoprivrede. Zbog svega toga, i zbog poverenja koje iskazujete kompaniji „SAATEN UNION“ svaki put kada se odlučite da koristite naše seme i genetiku, zahvalni smo Vam!
Trenutno u kompaniji „SAATEN UNION“ imamo najveću ponudu svih vrsta i sorti u rumunskoj poljoprivredi. Jednim velikim procesom genetskog istraživanja uspevamo da konstantno plasiramo na tržište visokokvalitetna semena, različitih sorti i hibrida prilagođenih promenljivim klimatskim uslovima, ali i novim inovacijama u poljoprivrednim tehnologijama, sposobnih da stvaraju izvanrednu godišnju proizvodnju za sve naše poljoprivrednike.
U ovom prolećnom katalogu za 2021. godinu, naći ćete raznovrstan genetski asortiman vrhunskih sorti i hibrida koje vam stavljamo na raspolaganje i koje vam preporučuju naši stručnjaci. Ove godine naša ponuda suncokreta uključuje sulfo hibride: „ALEXA SU“ i „DAVERO SU“, nosioci su paketa izuzetnih karakteristika koji ih čine pogodnim za uzgajanje u svim područjima uzgajanja suncokreta. Pored ovih hibrida, možemo spomenuti i druga već ustaljena imena poput „MARQUESA CL“ i „PARAISO 102 CL“, koja svake godine donose visoke prinose.
U pogledu proizvodnje kukuruza, takođe donosimo Vam genetiku i hibride rekordnih prinosa, spomenućemo: SUM 305 FAO 370 i OS 4014 FAO 420.
Budući da smo prisutni na srpskom tržištu sa svim vrstama tehnologije, sa sulfo hibridima suncokreta, Clearfield®, konvencionalni, tolerantni na Volovod i visoko oleinskim hibridima suncokreta koji daju prinos u različitim obradivim područjima i pod uticajem različitih pedoklimatskih faktora, kompanija „SAATEN UNION“ uspeva da ponudi hibride po meri, prilagodljive svim uslovima.
Potrebe naših poljoprivrednika i saradnika predstavljaju prioritet i motivišu nas da neprestano napredujemo. Naši predstavnici i prodajni tim kompanije „SAATEN UNION“ stoje Vam na raspolaganju, spremni su da Vam ponude najbolje preporuke i da Vam pomognu da donesete najbolju odluku za svoje gazdinstvo. Saradnja između profesionalaca je siguran način za postizanje značajnih rezultata!
I ove, kao i svake godine, želimo Vam bogate, kvalitetne prinose i izuzetne rezultate zajedno sa genetikom „SAATEN UNION Romania“!
Zajedno sa Vama, mi UNAPREĐUJEMO ZA BUDUĆNOST!


Descarca