Sorten-icon Cauta varietati

Arata varietatile
Contacte
Cataloage
Flyer Viterra
Catalog Cereale 2020
Catalog primăvară 2020
toate cataloagele

Cereal catalogue 2020

Благодарим Ви за доверието и възмож-ността продуктовата гама на SAATEN UNION Румъния да достигне до българските земе- делски производители!
S A AT E N U N I O N р а з п о л а г а с б о г а т о портфолио от зимни житни к улт ури и п р о ф е с и о н а л н и с м е с к и з а м е ж д и н н и култури. Чрез генетични изследвания успя- ваме да произведем различни сортове, адаптирани както към променящите се климатични условия, така и към иновациите в селскостопанскoто производство.


Descarca